Svensk-norsk politistasjon på Morokulien!

Sveriges og Norges regjeringer har besluttet å bygge en felles politistasjon på grensen ved Morokulien. I 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Polisregion Bergslagen og Innlandet politidistrikt om å utvikle samarbeidet rundt kriminalitetsbekjempelse, ressursutnyttelse, erfaringsutveksling og læring, samt service til allmenheten og for å sikre samfunnsinteresser i begge land. NWT (Nya Wermlandstidningen) skrev om …

Svensk-norsk politistasjon på Morokulien! Les mer »