Nordens dag 23. mars

23. mars 1962 ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets “grunnlov”, inngått. Nordens dag, 23. mars, er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag. Helsingforsavtalen er en avtale som alle innbyggere i Norden har stor glede og nytte av. Avtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. …

Nordens dag 23. mars Les mer »