Svensk-norsk politistasjon på Morokulien!

Sveriges og Norges regjeringer har besluttet å bygge en felles politistasjon på grensen ved Morokulien. I 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Polisregion Bergslagen og Innlandet politidistrikt om å utvikle samarbeidet rundt kriminalitetsbekjempelse, ressursutnyttelse, erfaringsutveksling og læring, samt service til allmenheten og for å sikre samfunnsinteresser i begge land.

NWT (Nya Wermlandstidningen) skrev om et ønske om felles politistasjon på grensen allerede i 2015. Siden den gang har svenske myndigheter gitt klarsignal for svensk-norsk politistasjon, og nå til slutt har norske myndigheter gjort det samme. Estimert byggestart er vår -22. Eidskog og Eda må regulere området som skal benyttes, men ordførerne/kommunalråd mener at det bør kunne gjennomføres innen våren.

Planlagt beliggenhet er bak Morokulien infosenter.

Dette vil bli en styrke for både grenseområdet vårt og for Sverige og Norge!