Brev fra grensekomiteene til Nordisk Ministerråd

11 nordiske grensekomiteer sendte brev til Nordisk Ministerråd med ønske om at NMR økonomiske ramme til grensekomiteene økes. Denne har ikke fulgt kostnadsutviklingen de siste 10 år, og er i tillegg kuttet for andre nordiske prioriteringer. Grensekomiteene har i sitt oppdrag fra NMR å bidra til å gjennomføre implementeringen av det nordiske samarbeidsprogrammet.

Brevet kan du lese her