Handlingsprogram 2021

Bærekraft

  • Utvikle kurs om sirkulær økonomi for kommuner og næringsliv.

Næringsutvikling

  • Benytte og koordinere tilbudene som finnes ved Universitetet i Karlstad og Høgskolen Innlandet for å øke kompetansen i næringslivet.
  • Grønn industri: Etablere et bærekraftnettverk for industrien i ARKOregionen

Reiseliv

  • Utarbeidelse av plan for gjensidig utveksling av informasjon rettet mot reiselivet
  • Gjennomføre studiebesøk i ARKOkommunene.
  • Arrangere reiselivsmesse for besøksnæringen i regionen.

 

Grensekomiteen ARKO dekker 10 kommuner i Innlandet og Värmland.

Vi vil utvikle strukturer som gjør at mennesker, kommuner, næringsliv og organisasjoner kan samarbeide og utvikle seg innenfor grenseregionen.