Konferanse – Regionalt beredskapssamarbeid over grenser

Sted: Charlottenberg hotell, Charlottenberg
Når: 2. oktober 2023, kl 10.00 – 15.00

Konferansen er gratis. No-show belastes med kr 500,-


Du kan melde deg på konferansen her

Grensekomiteen ARKO inviterer til konferanse om regionalt beredskapssamarbeid på tvers av grenser.
Statsforvalter i Innlandet og leder av forsvarskommisjonen, Knut Storberget, gir oss et sammendrag av NOU 2023:14 – Forsvar for krig og fred.
Med beredskap som bakteppe belyser de øvrige innlederne også samferdsels- og kraftforsyningssituasjonen i ARKOregionen.

Kl 09.30 Registrering og fika

Kl 10.00 Välkommen!

Peter Söderström, styreleder ARKO og kommunalråd i Arvika,og Kamilla Thue, styremedlem ARKO og ordfører i Eidskog, ønsker velkommen.


Forsvar for krig og fred, NOU 2023:14

Forsvarskommisjonens leder/Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, presenterer fra Forsvarskommisjonens rapport


Grensekryssende samarbeid om redundans og forsyningssikkerhet

Geir Berg. senior prosjektleder Rambøll


ScanMed og TEN-T og dets betydning for beredskap

Gunnar Selvik, adm.dir, Osloregionens Europakontor, Brüssel


Kraftsituasjonen i ARKO-regionen

Magnus Nilsson, CEO, Glava Energy Center


Fylkesveger – Beredskap og samfunnssikkerhet

Aud Riseng, Samferdselssjef Innlandet fylkeskommune


Med forbehold om endringer.


Påmeldingsfrist 27. september.