Ønsker du informasjon om nye Interreg Sverige-Norge?

Sekretariatet for Interreg Sverige-Norge programmet inviterer til informasjons- og inspirasjonsmøte i Charlottenberg 22. september 2022.

 

FORELØPIG Program

10.00               Velkommen
                        Moderator – Annica Westerlund/Bjørn Terje Andersen

10.10               Prosjektpresentasjon – En sosial grenseregion
                        Morokulien 4.0

10.30              Grensetjenesten Morokulien om norsk-svensk grensehinderproblematikk

 

11.00               Presentasjon av det nye programmet, del 1
                       Sekretariatet ved Helmik Slora Kristiansen og Maud Nässén

 

11.30               Spørsmål

11.45               Lunsj

12.30               Prosjektpresentasjon – En grønnere grenseregion
                        Crisis -IT klima og samfunnssikkerhet                       

 

12.50               Presentasjon av det nye programmet, del 2
                        Sekretariatet ved Helmik Slora Kristiansen og Maud Nässén

 

13.20               Spørsmål

13.30               Prosjektpresentasjon – En smartere grenseregion
                        Prehospitale tjenester 

13.50               Kaffepause

 

14.15               Prosjektpresentasjon – En sterkere grenseregion
                        Local improvment district

 

14.35               Søknadsprosedyrer – hvordan arbeider sekretariatet

 

14.50               Hvordan kan grensekomiteene bidra i Interregarbeidet?
                        Grensekomiteen Innlandet-Dalarna
                        Grensekomiteen ARKO
                        Grensekomiteen Värmland-Østfold                                              

15.20               Avslutning for dagen

 

15.30               Individuella projektmöten som bokas i förväg vid anmälan till infomötet.

 

 

 

Visjonen for Interreg Sverige-Norge 2021 – 2027 programmet er:

«En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinde

Sverige-Norge 2021-2027 programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor fire hovedmål, med ni tilhørende innsatsområder:

En smartere grenseregion

 • Innovasjon, forskning og utvikling
 • Bærekraftig vekst og økt konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter

En grønnere grenseregion

 • Klima og miljø
 • Sirkulær økonomi

En mer sosial grenseregion

 • Felles arbeidsmarked
 • Utdanning og livslang læring
 • Nettverk for kultur- og reiselivsnæringen

En sterkere grenseregion

 • Fremme lokal samfunnsutvikling i samarbeid mellom kommuner og ideelle/ikke-kommersielle aktører

 

Det kan søkes om støtte til tre typer prosjekter:

 • Forprosjekt
 • Hovedprosjekt
 • Småskalaprosjekt

Lenke til “Interreg Sverige-Norge” finner du her.