Prosjekt “Samarbeid kompetanse”

hand, learning, home learning

 

Høgskolesenteret i Kongsvinger er engasjert av ARKO til et prosjekt for utvikling av en modell for etter- og videreutdanning som er grenseløs og tilgjengelig for innbyggerne, og spesielt næringslivet i ARKOregionen. Det er et ønske at digitale og fleksible tilbud prioriteres. Samarbeidspartnere vil fortrinnsvis Høgskolen Innlandet og Karlstad universitet.

Prosjektlederne, Vegard Herlyng og Anders Øverby, ser på dette som som et spennende og framtidsrettet arbeid. Så snart det er mulighet for å krysse grensen vil kommuneorganisasjonene og næringsliv i ARKOs medlemskommuner får besøk. Formålet med besøkene vil være å kartlegge kompetansebehov. Prosjektet vil deretter designe og utvikle kompetansepakker.

Det er et mål om at arbeidet skal være ferdigstilt 3. kvartal 2021.