Årsmøte 2021

Møtet ble avholdt digitalt 11. mars 2021.

Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, og Landshövding i Värmland, Georg Andrèn, startet møtet med å fortelle om gode samarbeidstradisjoner i Grenseregionen ARKO. De påpekte viktigheten av samarbeide, både historisk og for framtida. I vår felles bo- og arbeidsregion hvor grensen bare har vært “en strek på kartet”, har vi nå fått oppleve hvor avhengige vi er av hverandre.

Erik Hagen, Innlandet fylkeskommune, og Sebastian Ullström, Region Värmland, innledet om “Samarbeidsavtale Innlandet fylke – Region Värmland 2020 – 2021”. I denne avtalen ligger store muligheter for mer samarbeid mellom fylkene, og ikke minst for ARKO-kommunene.

Valg
Nytt styre for ARKO:
Margrethe Haarr, leder, Kongsvinger (2021 – 2023)
Peter Söderström, Arvika (2021 – 2022)
Knut Hvithammer, Sør-Odal (2021 – 2023)
Anders Andersson, Eda (2021 – 2023)
Ole Frode Mikkelsgård, Grue (2021 – 2022)

Høstmøte
Dato for Høstmøtet ble satt til 4. november 2021.
Under forutsetning av at møtet kan avholde som et fysisk møte, vil det bli avholdt på Morokulien.