Ny styreleder i ARKO

Margrethe Haarr, ordfører i Kongsvinger, ble valgt til ny styreleder i et koronaforsinket årsmøte for 2020. Ann Katrin Järåsen takket for seg som leder. ARKO takker Ann Katrin for innsatsen, og ønsker henne en fantastisk pensjonisttilværelse.
Øvrige nye medlemmer til styret velges i årsmøtet 2021.

Møtet ble avholdt digitalt.