Dag: 12. mai 2021

Brev fra grensekomiteene til Nordisk Ministerråd

11 nordiske grensekomiteer sendte brev til Nordisk Ministerråd med ønske om at NMR økonomiske ramme til grensekomiteene økes. Denne har ikke fulgt kostnadsutviklingen de siste 10 år, og er i tillegg kuttet for andre nordiske prioriteringer. Grensekomiteene har i sitt oppdrag fra NMR å bidra til å gjennomføre implementeringen av det nordiske samarbeidsprogrammet. Brevet kan …

Brev fra grensekomiteene til Nordisk Ministerråd Les mer »

Ny styreleder i ARKO

Margrethe Haarr, ordfører i Kongsvinger, ble valgt til ny styreleder i et koronaforsinket årsmøte for 2020. Ann Katrin Järåsen takket for seg som leder. ARKO takker Ann Katrin for innsatsen, og ønsker henne en fantastisk pensjonisttilværelse. Øvrige nye medlemmer til styret velges i årsmøtet 2021. Møtet ble avholdt digitalt.